Background Image

Teknik-bilgiler

Soyuq Hava Şərtləri, Alınacaq Tədbirlər və Düzgün Kür Tətbiqləri

 • Beton tökülməsi əsnasında günlük ortalama hava hərarətinin ard arda üç gün müddət ilə +5°C-nin altında olduğu hal betonun tökülməsi üçün soyuq hava şərtlərini əmələ gətirir.
 • Münasib yerləşdirmə istiliyində (hərarətində) beton üçün lazım olan qoruma müddəti ən az 3 gündür.
 • Betonun tökülməsindən əvvəl qəlipə izolyasiya edilməli, tökülmədən sonra da betonun açıq səthləri izolyasiyalı örtülərlə örtülərək hidratasiya hərarətinin qorunması təmin edilir.
 • Kritik hərarətlərdə (-5 °C-nin altı) qəlib isidilməlidir. Beton tökülən hissələr keçirgənliyi olmayan örtü içərisinə alınaraq içəridəki havanın hərarətini ən az +5°C-de qoruyacaq isitmə sistemi əmələ gətirilməsi lazımdır.
 • Soyuq havalarda beton təzyiq müqavimətinin 5Mpa-lıq (50 kq/cm2) dəyərə çatdığı müddətə qədər dona qarşı qorunmalıdır.
 • Tez donma və açılma hadisələrinin görüldüyü hallarda, ani istilik dəyiçikliklərində qoruma 7 ilə 14 gün qədər uzadılmalıdır.
 • Hədəflənən konsentrasiya üçün lazım ən az miqdarda su istifadə olunmalıdır. Aşağı konsentrasiya tərcih edilməlidir.
 • Yüksek hidratasiya hərarətli və yüksək erkən müqavimət göstərən sementlər istifadə edilməlidir. Az su / sement nisbəti tərcih edilməlidir.
 • Beton qarışım suyu müəyyən bir dərəcəyə qədər isidilə bilər. (ən çox 70 - 80°C)
 • Beton ilə təmas edəcək zəmin dahil olmaqla bütün səthlərin ən az + 2°C tərcih edilərək + 10°C olması təvsiyə edilməkdədir.
 • Beton töküləcək zəmin buzlaşmış isə, belə bir zəmin dondan açılmalı ən az 2-3 gün əvvəl uyğun bir izolyasiya materialı ilə örtürməlidir.
 • Aqreqa (inşaat əlavəsi) və qəliplər isidilə bilər.
 • Hidrotasiya hərarətini (artıran) sürətləndirən və erkən müqavimət təmin edən kimyəvi qatqılar seçilməlidir. Lazım olarsa antifrizlər istifadə edilə bilər.
 • Beton tökülməsinin günün daha isti saatları olan günorta vaxtı başa çatdırılması avantaj təmin ediləcəkdir.
 • Qəlip sökülməsi müddəti uzadılmalıdır. Beton tökülməsindən alınan nümunələr, strukdurdakı betonla eyni şərtlərdə kurs edilərək beton müqaviməti müəyyən edilməli nəticəyə görə qəlip sökülməsinə icazə verilməlidir.
Kesit ölçüsü (ən kiçik ölçü)
< 300 mm ≥ 300, < 900 mm ≥ 900, ≤ 1800 mm > 1800 mm
Satılır Hava hərarəti (t) Tökülmə anındakı və qoruma müddəti ərzində ən az beton hərarəti (istiliyi)
1 - 13°C 10°C 7°C 5°C
Qeyd edilən hava hərarəti üçün, qarışdırma anındakı ən az beton hərarəti
2 t > 1°C 16°C 13°C 10°C 7°C
3 -1°C ≤ t ≥ -18°C 18°C 16°C 13°C 10°C
4 t < -18°C 21°C 18°C 16°C 13°C
5 - Qorumanın başa çatmasından sonra ilk 24 saat ərzindı icazə verilən tədrici ən böyük hərarət düşməsi
28°C 22°C 17°C 11°C
¹Soyuq havalarda, qarışma anındakı beton hərarəti ilə təzə betonun yerinə yerləşdirilməsi əsnasında istənilən ən kiçik hərarət (istilik) arasında, daha böyük fərq təmin edilməlidir.