image

Kalite Politikamız

Beraber çalıştığımız her bireye, her topluma ve etkilediğimiz her çevreye karşı en yüksek kurumsal davranış standartlarını benimseyerek başarıya ulaşmayı, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ile beraber oluşturduğumuz kurumsal kimliğimizi mükemmelliğe taşımayı hedeflemekteyiz . Mükemmellik bir seçim değil işimizin gereğidir ve şirketimizin kurulduğu ilk günden itibaren bu amaca ulaşmak ana hedefimiz olmuştur.

Faaliyet gösterdiğimiz yapı kimyasalları sektöründe aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz;

Hammadde, yarı mamul ve bitmiş her ürünümüzde malzeme, işçilik ve ihtiyaç duyulan hizmet kalitesini sağlayarak en yüksek kalite seviyesine ulaşmak

Kalite amaçlarına ulaşmak için yüksek teknoloji, makine ve ekipmana yönelik yatırım yapmanın gerekliliğinin bilincinde olmak ve sürekliliğini sağlamak

Müşteri odaklı düşünmek, müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı hedeflemek ve gelişen teknolojiyi kullanarak en etkin biçimde hizmet vermek

Müşteri ihtiyaçlarını, beklentilerini ve taleplerini doğru analiz etmek ve bunun sonucunda ilk defada doğru hizmeti vermeyi hedeflemek

Grup içi iletişimde kalite gereklerini yerine getirerek, uyumlu bir takım çalışmasını sağlamak

Şirket içi kalite unsurunu ön plana çıkarmak suretiyle, bireysel gelişmeyi çağdaş gereksinimlere uygun hale getirmek

Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetleri sürdürmek