image

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder. Faaliyetlerimizi yürütürken başta çalışanlarımız olmak üzere taşeronlarımızın, ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin ve diğer ilgililerin maruz kalabilecekleri riskleri ortadan kaldırmayı yada en aza indire bilmeyi, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimini ve standartlarının geliştirilmesini sağlamayı hedeflemekteyiz.

Bu amaçla aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz;

Gerçekleştirilen proseslerde ilgili tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak

Sistematik bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak

Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumlarda karşılaşılan olumsuzlukların en alt düzeye indirilmesi için sistemler geliştirmek

Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, çalışmalarını güvenli ve verimli şekilde sürdürmelerini sağlamak amacı ile bilinç arttırıcı faaliyetler düzenlemek

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemimizin sürekli iyileşmesi için gerekli kaynakları ayırmak, sistemin işlerliğini sağlamak amacıyla denetim mekanizmasını çalıştırmak ve sonuçlarını periyodik olarak gözden geçirmek

Faaliyetlerimizde iş kazaları, meslek hastalıkları ve sağlık bozulmalarına yol açacak tehlikeleri tespit edip, İş sağlığı ve güvenliği konularındaki tüm riskleri değerlendirmek ve koruyucu önlemler almak