image

Çevre Politikamız

Yöneticisi, çalışanları ve tedarikçisi ile hep birlikte şirketimizde yapacağımız etkin ve başarılı çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve ürettiğimiz ürünlerin tüm süreçlerinde çevreyi koruyabilmek adına üzerimize düşenleri yapmaya kararlıyız. Ancak bu şekilde gelecek nesillere sağlıklı, yaşanabilir bir doğa bırakabilme çalışma ve gayretlerine katkıda bulunabileceğimizin bilincindeyiz

Bu amaçla aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz;

Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak

Sürekli gelişme anlayışı içerisinde hava, su, toprak kirlenmesini önlemek

Çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek, ettirmek

Üretim faaliyetleri kapsamında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına, bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek

Çevre konusunda tüm çalışanları bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için faaliyetler düzenlemek

Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli iyileşmesi için gerekli kaynakları ayırmayı, çevre amaç ve hedeflerine ulaşmak için periyodik gözden geçirmeler yapmak